Living with the Things I Love ตอน ตำนานวัดเส้าหลิน


สำหรับคนที่เพิ่งมาอ่านเจอนั้น “Living with the Things I Love” หรือ “อยู่กับสิ่งที่ฉันรัก” ของ Nakoi ก็คือ ภาชนะกะโหลกกะลา ถ้วยชามรามไห นั่นเอง แต่งวดนี้เจาะจงลงไปที่ภาชนะที่มีลวดลายสีฟ้าขาว ในแบบลายที่เรียกว่า ลาย Willow จะว่าไปแล้วมันก็คือ ความต่อจาก ตอน “ตำนานรักดอกไม้” ที่เคยเล่าไปแล้วนั่นเอง เพราะเบื้องหลังของลาย Willow นี้ ยังมีเรื่องเล่าอันอื่นแฝงอยู่อีก

ข��งสะสมจากบ้าน��าจารย์กมล; Blue Willow Plate, Made in Japan
ของสะสมจากบ้านอาจารย์กมล; Blue Willow Plate, Made in Japan

ลาย Willow นี้ ไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องราวของความรักอันแสนจะอมตะของหนุ่มสาวชาวจีนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอีกเรื่อง ที่มีการเล่าขานกันสืบมา โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวพันออกไปในแนวกำลังภายในตามแบบฉบับเจ้าของลาย ก็พอจะพูดได้เหมือนกัน เพราะว่า เป็นเรื่องที่เป็นผลมาจากการต่อสู้ แนวบู๊ ล้างผลาญ ตามตำนานของวัดเส้าหลินนั่นเอง

Blue Willow จากบ้าน��าจารย์กมล; มีจาน, ชาม, ถ้วย, ขวดพริกไทย, ขวดเกลื�� และจานหลุม
Blue Willow จากบ้านอาจารย์กมล; มีจาน, ชาม, ถ้วย, ขวดพริกไทย, ขวดเกลือ และจานหลุม

ครั้งเมื่อสมัยแมนจูเข้าเป็นผู้ปกครองในแผ่นดินจีน ได้ใช้อำนาจในการปราบปราม อย่างเหี้ยมโหดต่อผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่พวกสายปกครองอำนาจเก่า จากราชวงศ์ถัง พวกแมนจูได้ใช้กำลังปราบปรามพวกนี้อย่างเด็ดขาด และรุนแรงถึงชีวิต โดยกล่าวหาว่าเป็นพวกผิดกฎหมาย พวกข้าเก่าจากสายราชวงศ์ถัง และประชาชนที่จงรักภักดีที่ยังมีชีวิตอยู่ จะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิต และเตือนใจแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ ให้คงยืนยัดต่อสู้ต่อไป เพื่อเผ่าพันธุ์ของตน

ผู้ปกครองชาวแมนจู ได้ทุบทิ้ง ทำลายรากเหง้าทางวัฒนธรรมต่างๆ อันเกิดเนื่องในสมัยผู้ปกครองยุคเก่าสมัยราชวงศ์ถังอย่างสิ้นเชิง ไม่เว้นแม้นแต่ศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆ หรือแม้นกระทั่งภาชนะเครื่องใช้ที่เป็นลวดลาย Wilow ของดั้งเดิมแต่เก่าก่อนทั้งหมด ก็ถูกทุบทำลายจนสิ้น แต่ที่ยังคงมีเหลือให้เป็นที่นิยมกันอยู่นี้ ก็เนื่องมาจากการลักลอบขนย้ายบางส่วนไปยังอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 18 และได้นำกลับมายังประเทศจีนอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยมีการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมโดยโรงงานผู้ผลิตชื่อ “Famille Rose Porcelain”

โถข้าวจากบ้าน��าจารย์กมล, Made in England
โถข้าวจากบ้านอาจารย์กมล, Made in England

จากตำนานวัดเส้าหลิน ที่เล่าขานกันมานั้นมีว่า………..ชาวแมนจูได้ส่งกองกำลังจากสำนักพระราชวัง เข้าไปทำลายวัดเส้าหลิน และเผาวัดจนไม่เหลือซาก นักบวชในวัดถูกไฟคอกตายจนหมด และวิญญาณของนักบวชเหล่านี้ได้ล่องลอยไปยังเกาะแห่งความสุข

ลายแสดงภาพพระสามรูปบนสะพาน
ลายแสดงภาพพระสามรูปบนสะพาน

ภาพที่เห็นเป็นบุคคลสามคนบนสะพานนั้น ก็คือ พระสามรูปที่ยืนอยู่เพื่อรอคอยดวงวิญญาณของเหล่านักบวชวัดเส้าหลินที่ถูกฆ่าตาย และพระทั้งสามรูปนั้นก็คือ พระศากยมุนี พระพุทธเจ้าแห่งอดีต, พระศรีอาริยเมตรัย พระพุทธเจ้าแห่งอนาคต และ พระอมิตาภะ พระผู้รักษากฎจากสวรรค์ฝากตะวันตก ภาพด้านบนของนักบวชทั้งสาม ก็คือ เมือง Willow หรือสวรรค์ของพระพุทธเจ้า และนกพิราบสองตัวก็คือวิญญาณของนักบวชที่เดินทางจากโลกมนุษย์ ไปสู่นิพพาน

twinbirss

เรื่องราวของลาย Willow นี้ได้ให้อิทธิพลในการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมหลายอย่างแก่ นักสร้างสรรค์หลายท่าน เช่น ในปี 1901 มีผู้นำเรื่องราวของลายนี้ไปสร้างเป็นละครโอเปร่าแนวสนุกสนาน โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “The Willow Pattern” ต่อมาในปี 1914 ได้สร้างเป็นหนังเงียบในชื่อ “Story of the Willow Pattern” นอกจากนี้ ในปี 1965 Robert Van Gulik ยังได้แนวคิดจากลวดลายนี้ ไปใช้ในงานเขียนนวนิยายจีน แนวสืบสวนสอบสวนของเขาชื่อ “The Willow Pattern” ด้วย

โรงงานที่ผลิตภาชนะลวดลายนี้มีอยู่ทั้งในอังกฤษ, ญี่ปุ่น, และอเมริกา ในชื่อผู้ผลิตที่ต่างกันไป เช่น
Alfred Meakin, Allerton, Blue Danube, Booths, Buffalo Pottery, Burleigh, Caughley, Churchill, Copeland, C&E, Doulton, EIT, Hancock, Heritage Mint, Homer Laughlin, J.Kent Ltd. Fenton, Johnson Brothers, L.Straus Shenango, Libertas, Maestrich Societe Ceramique; Holland, Moriyama, Noritake, Olde Alton, Old Rayal Doulton, Ridgway, Rington, Royal China, Royal Cuthbertson, และ Royal USA

ตราประทับด้านหลังจานหลุม Divided Plate, Moriyama, Made in Japan
ตราประทับด้านหลังจานหลุม Divided Plate, Moriyama, Made in Japan

ภาชนะพวกนี้จะมีตราประทับอยู่ด้านหลังบอกชื่อโรงงานและประเทศที่ผลิต ในกรณีที่พบว่าไม่มีตราประทับด้านหลังนั้น โดยส่วนมากแล้ว มักจะเป็นของที่ผลิตในญี่ปุ่น หรือ อเมริกา ซึ่งในบางครั้งพบว่าของญี่ปุ่นมักจะทำเป็นเพียงสติกเกอร์ติดที่ก้นภาชนะ และสติกเกอร์ได้หลุดลอกออกไป ส่วนของอเมริกานั้น Nakoi เองยังไม่เคยเจอที่มีสติกเกอร์ติด ในกรณีที่ไม่มีตราประทับด้านหลัง Nakoi จะสังเกตจากความละเอียดอ่อนประณีตของลาย ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าลวดลายของญี่ปุ่นจะมีความสวยงามมากกว่าของอเมริกา ตัวนกพิราบของญี่ปุ่น จะดูอวบอ้วน หัวกลมสวย มากว่า รวมทั้งเนื้อของภาชนะของอเมริกันจะมีความหยาบมากกว่า และหนากว่าของญี่ปุ่น ไม่ต้องพูดถึงของอังกฤษที่มักจะมีตราประทับอยู่ด้านหลังจานเสมอ ในปัจจุบันนี้ จีนเองก็หันกลับมาผลิตภาชนะลายนี้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อการส่งออกเช่นกัน เนื่องจากลายนี้ยังคงครองความนิยมในหมู่ผู้บริโภคอยู่ และที่ประเทศที่เคยผลิตอย่างอังกฤษ, ญี่ปุ่น หรือแม้นแต่อเมริกา ต่างก็พากันย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นแถบเอเชียที่นอกเหนือจากจีน เช่น มาเลเซีย ซึ่งมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า นั่นเอง

ขอขอบคุณท่านอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ที่กรุณาอนุเคราะห์ภาชนะลาย Willow ที่อาจารย์สะสมไว้ให้ Nakoi ได้ถ่ายภาพมาให้ชมกันคะ

Living with the Things I Love ตอนตำนานรักดอกไม้บาน

โฆษณา

14 ความเห็นบน “Living with the Things I Love ตอน ตำนานวัดเส้าหลิน”

  1. คะคุณlek…จานสวยก็ทำให้อาหารที่ไม่รู้จะอร่อยหรือเป่า ดูน่ากินขึ้นมาได้ก่อนหล่ะคะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมคะ

    คุณToba อย่าลืมซื้อให้อีกเยอะๆ นะคะ ท่าทางจะเงินเยอะนะเนี่ย กินแต่ข้าวราดน้ำปลา…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

  2. พี่ก้อย แจ๋วจริง แบบนี้คุยกับคุณอ้อยสบายเลย เพราะคุณอ้อยเองก็ศึกษาเรื่องเครื่องถ้วยจีนอยู่ค่ะ ออกหนังสือเรื่อง กระเบื้องถ้วยกะลาแตก ค่ะ

    1. ขอบใจน้องหุยที่แวะมาอ่านนะคะ พี่จำได้หุยเคยบอกพี่แล้ว แต่พี่ยังหาหนังสือคุณอ้อยอ่านไม่ได้เลย…สบายดีนะจ้ะ

  3. แวะมาเยี่ยมชมครับ พอดีเครื่องช้าเลยยังโหลดรูปไม่เสร็จ มาเขียนคอมเม้นต์รอไปพลางๆครับ สนุกดีครับแม้คนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยอย่างผมก็ตาม

    1. ราคาขึ้นอยู่กับอายุ สภาพ และชื่อผู้ผลิตนะคะคุณกชนก ที่เห็นในภาพมีทั้งของเก่าและของใหม่ และยังมีหลายผู้ผลิตด้วยคะ ถ้าเป็นของผลิตใหม่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็ราคาไม่สูงนักค่ะ ส่วนของเก่าลองสืบราคาได้จาก ebay น่าจะมีนะคะ

ส่งความเห็นที่ Nakoi ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s