เขียนอย่างไรให้โดนใจ….Résumé for Visual Artists


มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องเขียน “Artist Résumé” อยู่หลายครั้ง (เขียนให้ศิลปินท่านอื่นๆ นะคะ) แบบผิดบ้าง ถูกบ้าง ประสบความสำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง จน Nakoi คิดว่า เราควรจะค้นคว้าดูบ้าง แล้วก็ทำมันซะให้ถูก ตามพิมพ์นิยมแบบที่ชาวบ้านชาวช่อง และผู้เชี่ยวชาญเขาให้การยอมรับ แสดงถึงความเป็นศิลปินมืออาชีพ ผู้ที่อยู่ในระดับแถวหน้าของวงการ….มิให้เสียชื่อศิลปินไทย….ฮ่า ฮ่า ฮ่า

 

Nakoi ไปค้นเจออันหนึ่ง อ่านแล้วน่าสนใจ เลยคิดว่าเอามาแบ่งให้คนอื่นๆ บ้างท่าจะดี…..สำหรับศิลปินท่านใดที่ยังงงๆ อยู่ว่าจะเริ่มจับแพะชนแกะยังไง ลองดูอันนี้นะคะ เผื่อว่าจะโดนใจบ้าง ถ้าใครรู้แล้ว และมีอะไรเพิ่มเติม จะมาบอก Nakoi บ้าง ก็จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ……….

 

ข้อเขียนอันนี้เป็นของหน่วยงานด้านศิลปะหน่วยหนึ่งของรัฐเมน  ที่มีชื่อว่า “Maine Art Commission” ผู้เขียนใช้ชื่อว่า “Susan Myers” เธอขึ้นต้นหัวข้อไว้ได้น่าสนใจทีเดียว เธอใช้ชื่อว่า “Get it Right the First Time: An Introduction to Creating Your Artist Résumé” แค่ชื่อก็ขอบอกว่า “ใช่” เลยคะซูซาน เพราะว่า Résumé ของคุณจะต้องดึงดูดคนอ่านไว้ให้ได้ตั้งแต่แรก

 

Susan ไม่ได้เขียนไว้ให้สำหรับเฉพาะศิลปินด้านทัศนศิลป์เท่านั้น เธอยังรวมถึงศิลปินด้านการแสดง, ถ่ายภาพ, และนักเขียน อีกด้วย ซึ่งก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต่างกันไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ Nakoi จะขอสรุปมาแต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศิลปินด้านทัศนศิลป์เท่านั้นคะ….

 

เธอเริ่มว่า “ใช่” ศิลปินจะจัดรูปแบบการเขียนอย่างไรก็ได้ แต่….แต่….มันก็มีหลักสำคัญๆ ที่ศิลปินจะต้องคำนึงถึง ดังนี้

1. ความยาวของ Résumé ไม่ควรจะยาวเกิน 4 หน้ากระดาษ บางครั้งศิลปินอาจจะทำเป็นสองแบบ คือ แบบหนึ่งหน้ากระดาษ (ย่อ) และแบบยาว (เต็ม) เพื่อจะได้เลือกใช้ในแต่ละโอกาส

 

2. เนื้อหาต้องสามารถอ่านง่าย

     a. ใช้แบบตัวอักษรที่เรียบง่าย เป็นมาตราฐาน เช่น Arial, Times Roman, หรือ Courier เป็นต้น และขนาดตัวอักษรไม่ควรเล็กกว่า 10 pt.

     b. พิมพ์ออกมาอย่างชัดเจน บนกระดาษพิมพ์ที่มีคุณภาพ ด้วยงกระดาษพิมพ์ สีขาว หรือสีครีม

 

3. เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้ว แนะนำอย่างยิ่งให้หาคนช่วยอ่าน เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น พิมพ์ผิด, ข้อมูลผิด, หรือ เขียนสับสน คนอ่านไม่เข้าใจ

 

4. ใส่วันที่ไว้ที่มุมบนขวามือ เพื่อว่า….วันที่นี้จะแสดงให้ตัวศิลปินรู้ว่าท่านได้ปรับปรุงข้อมูลของท่านล่าสุดเมื่อใด และผู้อ่านจะได้ทราบว่าข้อมูลของตัวท่านนั้น เป็นข้อมูลล่าสุดหรือไม่

 

5. ศิลปินบางท่าน จัด Résumé ของตนเองไว้ในรูปแบบของไฟล์แนบ เพื่อการส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เพราะบางครั้งศิลปินก็จำเป็นต้องส่งใบสมัครเพื่อการขอรับทุนไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารระดับต่างประเทศ ดังนั้น แบบตัวอักษรที่ใช้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้เป็นแบบมาตราฐานทั่วไปตามที่กล่าวแล้วในข้อ 2a

 

6. ปรับปรุงข้อมูลใน Résumé ของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะดวก เสมือนท่านได้เตรียมพร้อมเสมอสำหรับการขอรับทุนต่างๆ, ขอแสดงงาน, หรือการสร้างหรือขยายงานต่างๆ (Commission) ศิลปินต้องระลึกอยู่เสมอว่า Résumé นี้จะเป็นเสมือนเครื่องแสดงถึงพัฒนาการของท่านตลอดไปในฐานะที่ท่านเป็นศิลปิน ทั้งนี้ในการปรับปรุงแต่ละครั้งนั้น อาจมีการตัดทอนข้อความที่ไม่จำเป็น ไม่เกี่ยวข้องออกไป่บ้าง ก็เป็นเรื่องที่สมควรทำ

 

7. โดยทั่วไปแล้ว Artist Résumé จะถูกจัดแบ่งไปตามหัวข้อ หรือประเภทของข้อมูล ที่ศิลปินต้องการบอกเกี่ยวกับกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ของตน

      a. ในแต่ละหัวข้อหรือประเภท ให้มีเครื่องหมายแยกข้อตามรายการในแต่ละประเภท โดยเรียงลำดับตามวันที่ จากปัจจุบันลงไป และสรุปแต่เพียงเนื้อหาโดยย่อที่พอเข้าใจได้

      b. หัวข้อหรือประเภทควรจะมีความโดดเด่น ด้วยการขีดเส้นใต้, พิมพ์ตัวหนา, หรือพิมพ์ตัวเอียง เป็นต้น

 

ส่วนของเนื้อหาใน Résumé นั้น ควรจะประกอบไปด้วย

 

1. Name and Contact Information; ชื่อและที่อยู่ของศิลปินที่สามารถติดต่อได้

     a. ซึ่งควรจะอยู่ด้านบนสุดไม่ว่าจะเป็นด้านขวา, ด้านซ้าย, หรือตรงกลางหน้ากระดาษ

     b. ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลในส่วนอื่นๆ

     c. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ/หรือ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์, บ้านพัก, และสถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมลล์ และเว็บไซด์ (ถ้ามี)

 

2. Education; การศึกษา มักจะเป็นหัวข้อแรกใน Résumé เสมอ แจ้งรายการวุฒิการศึกษา, สถานศึกษา และ ช่วงเวลาที่ทำศึกษา โดยเรียงจากปีล่าสุดลงไป ทั้งนี้รวมทั้งการเข้าศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่มิได้สำเร็จตามหลักสูตร (ไม่จบ) หรือถ้าศิลปินมิได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะใดๆ ก็สามารถแจ้งรายละเอียดของการทำ workshop หรือการเข้าชั้นเรียนกับครูอาจารย์ หรือการเรียนรู้จากศิลปิน โดยแจ้งชื่อครูอาจารย์ หรือศิลปินท่านนั้นๆ ให้ทราบ

 

3. Honors and Awards/Grants; รางวัลต่างๆ ที่เป็นทั้งประกาศเกียรติคุณ, เงินรางวัล และทุนต่างๆ บางครั้งศิลปินอาจจะแยกหัวข้อทุนต่างๆ ไว้อีกหัวข้อก็ได้ ส่วนรางวัลต่างๆ นั้น หมายรวมถึงรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ, การ, ทุนการศึกษา, หรือประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น หรืออาจจะรวมถึง การเข้าร่วม workshop พิเศษต่างๆ และการได้รับคัดเลือกในโครงการ artist-in residences ต่างๆ ก็ได้

 

4. Bibliography หมายถึงบันทึกที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินและผลงานของศิลปิน โดยผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบทความตามสื่อต่างๆ ทั้งประเภทหนังสือพิมพ์, สูจิบัตรงานแสดง, นิตยสาร, หรือ หนังสือ และรวมทั้งการสัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ และวิทยุ แต่ทั้งนี้….บทความที่เขียนโดยตัวศิลปินเอง ไม่ถือว่าจัดอยู่ในหัวข้อนี้

 

5. Professional Affiliations การเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือทำกิจกรรมร่วมกับองค์กร หรือ สมาคม ในระดับท้องถิ่น, ภูมิภาค, ประเทศ, หรือระดับนานาชาติ ถ้ามีตำแหน่งใดในสถาบันนั้นๆ หรือ เป็นอาสาสมัครช่วยงานใดๆ ก็ให้แจ้งรายละเอียดไว้ด้วย

 

6. Related Experience/ Related Work Experience/ Professional Experience ศิลปินจะเลือกใช้ชื่อหัวข้อใดตามแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดของประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานศิลปะของตน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทำงานทางด้านพาณิชย์ศิลป์, การสอนศิลปะ, การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ, การทำ Work Shop, การบรรยายหรือการนำเสนอในฐานะศิลปิน….ในบางครั้งศิลปินอาจจะใส่รายละเอียดอื่นใด ที่ไม่ตกอยู่ในหัวข้อข้างต้นที่กล่าวมาแล้วในอยู่ในหัวข้อนี้ได้เช่นกัน

 

7. Exhibitions ชี้แจงรายการการจัดแสดงผลงานของศิลปิน โดยบอกชื่องาน, สถานที่จัดแสดง, เมือง,รัฐ, และประเทศ บางครั้งอาจจะแยกเป็นหัวข้อย่อยตามประเภทของการจัดแสดงเป็น Solo (เดี่ยว), Group (กลุ่ม), Juried (ร่วมแสดง) , invitational (รับเชิญ), touring (หมุนเวียน), หรือ Museum show เป็นต้น โดยถ้าเป็นไปได้ ให้แจ้งรายชื่อผู้เป็น curator หรือ juror; ผู้เป็นกรรมการการตัดสินคัดเลือกให้ทราบด้วย

 

8. Collections สามารถแบ่งออกได้เป็น Private Collections, Corporate Collections, หรือ Permanent Public Collection เป็นต้น โดยศิลปินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของก่อนที่จะเปิดเผยใน résumé’ ของตน

 

9. Other Categories อาจเป็นหัวข้อของ Commission, Residencies, หรือ Installations เป็นต้น โดยให้บอกรายละเอียดของสถานที่ และเวลาให้ชัดเจน

 

 

อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เหมือนที่ Susan ได้ตั้งชื่อไว้ “Get it Right the First Time” ขอขอบคุณ “Susan Myers” สำหรับข้อเขียนที่ดีมีประโยชน์ และขอให้ศิลปินทุกท่านประสบความสำเร็จคะ

ทุนจาก The Pollock-Krasner Foundation สำหรับศิลปินด้านทัศนศิลป์

โฆษณา

7 ความเห็นบน “เขียนอย่างไรให้โดนใจ….Résumé for Visual Artists”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s