เมื่อ….ศิลปะขยายวงกว้างสู่ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างของไทย


คงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชาวพระนคร ในการจัดสัมมนาและปฏิบัติการทางศิลปะนานาชาติ แต่เป็นเรื่องตื่นเต้น และอยู่ในความสนใจของคนคอศิลปะในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย

 

ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา โดยศิลปินแห่งชาติกมล ทัศนาญชลี เทศบาลนครพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก สมาคมหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และบริษัทนานมี จำกัด ในการร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการศิลปะอาเซียนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยในงานจะจัดให้มีการสนทนาศิลป์ในหัวข้อ “ศิลปกรรมร่วมสมัย” และการปฏิบัติการทางศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า และอาจารย์สอนศิลปะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีการเรียนการสอนศิลปะจากทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

ศิลปินที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ศิลปินแห่งชาติไทย คือ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และอาจารย์ธงชัย รักประทุม ศิลปินนานาชาติ ได้แก่ ศิลปินชาวเวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น รัสเซีย และ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ในส่วนของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ซึ่งป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและแสดงผลงานทางศิลปะอย่างเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วภูมิภาคของไทย ได้แก่ พงศ์เดช ไชยคุตร วัฒนโชติ ตุงคเตชะ สมหมาย มาอ่อน ไพโรจน์ วังบอน อนุพงษ์ จันทร มงคล เกิดวัน ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี ประสิทธิ์ วิชายะ สาธิต เทศนา กิติชัย กันแตง ศิริชัย พุ่มมาก มานิตย์ คูวัฒนศิลป์ สงกรานต์ สุดหอม วรวุฒิ ทาแก้ว วีระพันธ์ ใจสุบรรณ สุวัฒน์ ชะตางาม กิตติ แสงแก้ว อัญชนา นังคลา ทศพร สุธรรม พิสิษฐ์ พันธ์เทียน สมพร แต้มประสิทธิ์ ธนาทิพย์ ทิพย์วารี ดนยา เชี่ยววัฒกี ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ ธวัชชัย ช่างเกวียน ธนดล ดีรุจิเจริญ และ เอกกมล โรจน์จิรนันท์ รวมทั้งสิ้น 53 ท่าน

ผลงานอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ด้วยความมุ่งหมายหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการเผยแพร่ ขยาย สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ทางด้านศิลปะ ให้กระจายไปสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในแขตท้องถิ่นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย ประกอบกับจากการสำรวจสอบถามความสนใจของเหล่าบรรดาคอศิลปะในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่าทุกคนต่างมีความต้องการร่วมรับรู้ข่าวสาร มีส่วนร่วมในการสัมผัสความเคลื่อนไหวของแวดวงศิลปะบ้านเรา ทางมหาวิทยาลัยและผู้ร่วมสนับสนุนหลายฝ่าย ต่างเห็นต้องกันว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ จะเป็นการสร้างความตื่นตัว และขยายความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กระจายออกจากส่วนกลาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกฝ่ายในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ผลงานอาจารย์ธงชัย รักประทุม

ขณะนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งในเขตจังหวัดใกล้เคียงได้แสดงความจำนงค์ในการส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมฟัง และสังเกตการณ์ในกิจกรรมที่เปิดสาธารณะในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 300 คน ประชาชนผู้สนใจทั่วใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้โดยตรงที่สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 60500 โทรศัพท์ 055-961-148

หมายเหตุ บริษัท นานมี จำกัด เป็นผู้สนับสนุนสีวิจิตรรงค์ และศิลปากรประดิษฐ์ให้กับศิลปินใช้ในการปฏิบัติงาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s